Program “Czyste powietrze”

ZADBAJ O ŚRODOWISKO,
SWOJE MIEJSCE
I SWOJĄ RODZINĘ

instalacja.montaż.serwis

Korzystając z programu “Czyste powietrze”
zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA DO

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

wypełnij formularz,
a my skontaktujemy się z tobą

 

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Od 25 stycznia 2022 osoby wprowadzono 90% dofinasowania, oznacza to że maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 000 zł. Trzeba wiedzieć, że zaświadczenie o dochodzie będzie wydawane w Urzędzie Gminy. Do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Podwyższony poziom dofinansowania jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o dochodach:

 • do 900 zł/osobę – gospodarstwa wieloosobowe
 • do 1260 zł – gospodarstwa jednoosobowe

DOCHÓD:

do 900zł/os. miesięcznie

DOCHÓD:

do 1260zł/os. miesięcznie

Kwoty dofinansowania na źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylacje:

 •  90% – fotowoltaika (max. 9 000 zł)
 •  90% – gruntowa pompa ciepła, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na ekogroszek, kocioł na drzewo, kocioł na pellet, kocioł elektryczny, modernizacja instalacji, rekuperacja
 •  90% – kocioł gazowy wraz z przyłączem oraz węzeł ciepłowniczny

Pozostałe dotacje w kalkulatorze dotacji

Sprawdź szczegóły dofinansowania na poszczególne rodzaje inwestycji

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Podwyższony poziom dofinansowania jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o dochodach:

 • do 1564 zł/osobę – gospodarstwa wieloosobowe
 • do 21890 zł – gospodarstwa jednoosobowe

DOCHÓD:

do 1564 zł/os. miesięcznie

DOCHÓD:

do 2189 zł/os. miesięcznie

Kwoty dofinansowania na źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylacje:

 •  50% – fotowoltaika (max. 5 000 zł)
 •  60% – gruntowa pompa ciepła, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na ekogroszek, kocioł na drzewo, kocioł na pellet, kocioł elektryczny, modernizacja instalacji, rekuperacja
 • 75% – kocioł gazowy wraz z przyłączem oraz węzeł ciepłowniczny

Pozostałe dotacje w kalkulatorze dotacji

Sprawdź szczegóły dofinansowania na poszczególne rodzaje inwestycji

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci programu „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).
Natomiast ci, których dochód przekracza 100 tys. zł, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (do 53 tys. zł).

Beneficjent:

właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego

DOCHÓD:

do 100000zł rocznie

Kwoty dofinansowania na źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylacje:

 • 30% – pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na ekogroszek, kocioł na drzewo, kocioł na pellet, kocioł elektryczny, modernizacja instalacji, rekuperacja
 • 45% – pompa ciepła powietrze/woda (A++ i A+++), gruntowa pompa ciepła, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, kocioł gazowy wraz z przyłączem
 • 50% – węzeł ciepłowniczny, fotowoltaika (max. 5000zł)

Pozostałe dotacje w kalkulatorze dotacji

Sprawdź szczegóły dofinansowania na poszczególne rodzaje inwestycji

Wylicz dotację na planowane przedsięwzięcie

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

wypełnij formularz,
a my skontaktujemy się z tobą

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie projektu

OFERTA HANDLOWA

Oceniamy koszty inwestycji i sporządzamy niezbędną do Twojego wniosku ofertę handlową
l

WYPEŁNIENIE WNIOSKU

Przygotowujemy gotowy wniosek do wysłania do WFOŚiGW w Toruniu lub Warszawie

WYKONANIE

Wymianę kotła grzewczego, pompy ciepła, modernizację instalacji, fotowoltaikę – zrealizujemy całą inwestycję

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

Przygotujemy niezbędne dokumenty powykonawcze i certyfikaty potrzebne do otrzymania dofinansowania

Dołącz do grona osób, które skorzystały z naszej pomocy

Naszym największym sukcesem jest zaufanie, jakim obdarzyli nas Klienci. Jesteśmy dumni z tego, że nasza codzienna praca, zaangażowanie i skuteczność zostały docenione przez osoby, które miały możliwość z nami współpracować.

ILOŚĆ WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

KWOTA OTRZYMANYCH DOTACJI

SKUTECZNOŚĆ W POZYSKIWANIU

Dane na dzień 31.12.2021r.

Zadzwoń lub napisz
i umów się na spotkanie

Pomożemy przy wypełnieniu wniosku

NA MIEJSCU

Zapraszamy do naszych punktów

Z DOJAZDEM

Dojedziemy do Twojego domu

ON-LINE

Wypełnimy wniosek on-line

Koszt napisania wniosku w wysokości 300zł
jest zaliczką na materiały instalacyjne

Napisanie wniosku jest bezpłatne pod warunkiem że zrealizujesz z nami inwestycję. Po napisaniu wniosku pobieramy kwotę w wysokości 300zł, która jest pobierana jako zaliczka na materiały instalacyjne. Jeżeli zrealizujesz inwestycję z własnym wykonawcą zaliczka przepada.

Zapytaj o skredytowanie inwestycji

Chcesz rozpocząć modernizację już dziś?

INSTALDOM Paweł Nierychlewski

Słowackiego 22
87-610  Dobrzyń nad Wisłą

+48 790 500 750

biuro@instaldom.info

SKĘPE, ul.Sierpecka 78

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, ul.Słowackiego 22

PŁOCK, ul.Zbożowa 7

LIPNO, ul.Mickiewicza 51