5000 zł DOPŁATY

DO FOTOWOLTAIKI

instalacja.prąd.oszczędność

Co zawiera szczegółowy program „Mój Prąd”?

 • Dofinansowanie obejmuje do 5000 zł. Należy pamiętać, że decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wsparciem zostaną objęte instalacje mocy zainstalowanej w przedziale od 2 do 10 kWp. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
 • Termin ogłoszenia naboru i zarazem początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
 • Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesyłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Koszty do obliczenia wartości dofinansowania liczone są na podstawie faktur opłaconych po 23 lipca 2019r.
 • Instalacja musi zostać zakończona i przyłączona po ogłoszeniu konkursu
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą instalacji);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami.

ZADZWOŃ (54) 421 91 02

Wspieramy Klientów na każdym etapie projektu

INSTALDOM Paweł Nierychlewski

Słowackiego 22
87-610  Dobrzyń nad Wisłą

+48 790 500 750

biuro@instaldom.info

SKĘPE, ul.Sierpecka 78

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, ul.Słowackiego 22

PŁOCK, ul.Zbożowa 7

LIPNO, ul.Mickiewicza 51